Въвеждат електронното обучение в МК от февруари

Животът

27-01-2014, 15:15

Снимка:

facebook

Автор:

DobrichUtre

Всичко от Автора

От месец февруари 2014, всички преподаватели и студенти на ВУМК ще ползват средата за електронно обучение в рамките на редовния учебен процес. За сега изцяло дистанционно обучение не се осъществява, но възможността за он-лайн обмен на информация, материали, презентации, модулни книги и задания в реално време ще оптимизира значително работата на преподавателите и студените.

В рамките на проекта се създават 20 модула за електронно обучение по специалностите „Бизнес администрация" и „Информационни системи" на български и английски език, повечето от които вече са публикувани в средата. Освен тях по инициатива на академичното ръководство се създават курсове по всички дисциплини преподавани във ВУМК, където преподавателите да публикуват модулни книги и материали, ползвани в редовния курс на преподаване.

Системата за електронно обучение е достъпна чрез всички широко разпространени уеб браузъри чрез официалната страница на ВУМК.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен