10 години спор: Странджа за хората или за природата?!

Кметове и еколози търсят заедно решение за общи устройствени планове и еко оценка

Еколози настояват Министерството на околната среда и водите да спре Общия устройствен план на Царево, докато не бъде изработена екологична оценка, както предвижда закона. Спорът за плана на общината бе прекратен с решение на петчленен състав на Висшия административен съд в края на януари тази година. С това бе сложен край на седемгодишната съдебна сага около плана, но пък отново разбуни духовете в общината и в страната. Сега темата отново беше възобновена, но без крайно решение от местната власт и природозащитните организации. 

Еколози от три организации, кметове на общините Царево, Приморско и Малко Търново, както и депутати се събраха днес на среща с областния управител на Бургас Павел Маринов за да намерят компромисно решение на въпроса с природния парк "Странджа" и Общия устройствен план на община Царево, който включва част от защитената територия и необходимата екологична оценка.

Според кметовете на трите общини, засегнати от липсата на решение вече 10 години, най-добрият вариант е да бъде запазен поминъка на хората като животновъдството и възможността за подобряване на инвестиционния климат с приемането на общите устройствени планове. Еколозите обаче са категорични, че това не би могло да се случи без необходимата еко оценка, заради която ОУП на Царево трябва да бъде спрян отново. 

"Защо не се чува мнението на третата страна - на жителите на община Царево. Няма човек, който да иска да се презастрои природата. В ОУП има проблемнни точки, нека те да бъдат обследвани, ако замразим обаче плана, ще замразим развитието на общината", заяви кметът на община Царево Георги Лапчев. Той предложи още, ако има държавен интерес в парка, нека държавата да откупи земите на хората по пазарни цени или да се измисли подходяща формула за тяхната компенсация.
Той акцентира върху факта, че ако на местно ниво не бъде открит компромисен вариант, който да има положителен ефект и върху хората и върху природата, въпросът ще остане за решаване в ръцете на държавата. 

Според кмета на Малко Търново - Илиян Илчев, ако за пореден път въпросът остане нерешен в Странджа няма да останат да живеят хора. Там ОУП е в процес на изготвяне, успоредно с екооценката. "Нека да седнем и да кажем за всеки един терен какво правим. Малко Търново е изцяло в територията на парка. Нямаме нито един терен, където може да има бизнес интерес. За жалост защитения вид в Странджа е човекът, той не остана", каза Янчев.

В крайна сметка областният управител Павел Маринов предложи на двете страни по спора втора среща, която ще се проведе в края на месец фавруари, когато еколозите също трябва да излязат с предложение.