И компютри ще учат в ТрУ

Специалността ще се учи в ямболския факултет "Техника и технологии"

От следващата учебна година в ямболския факултет "Техника и технологии" към Тракийския университет в Стара Загора ще бъде разкрита нова специалност - "Автоматика и компютърни системи" с квалификационна степен "бакалавър".

Новата специалност ще отговори на засиленото търсене на компютърни специалисти, тъй като е насочена към реализацията им в реалната икономика. Завършилите ще придобият квалификацията "инженер по автоматика и компютърни системи", което дава възможност за работа в различни области. Обучението ще протича в редовна и задочна форма, в зависимост от това срокът на обучение ще бъде 8 или 9 семестъра.

През първата година ще бъдат приети 35 студенти редовно обучение и 24 - задочно. Завършилите имат право да продължат образованието си в степен "магистър", която се предлага във факултета.