Цените на услугите в гробищния парк на Казанлък - в съда

Областният управител оспори пред Административен съд решението на Общински съвет Казанлък

Със Заповед на Областния управител се оспорват точки от Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на община Казанлък, приети повторно с Решение № 855/20.01.2014 г. на Общински съвет Казанлък.

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ТАКСИ ЗА ГРОБИЩЕТО В КАЗАНЛЪК

В оспореното решение не е посочен закона, въз основа на който са определени цените на услугите за поддържане на гробищните алеи целогодишно и издаване на строително разрешение за ограждане на гробно място, извършвани на територията на гробищния парк гр. Казанлък, посочени в Приложение № 1 неразделна част от Наредбата, се казва в мотивите.



Снимка на Деня

Щрихи от Плевен