"Фонд затворно дело" в нарушение по обществена поръчка

Фирма е подала жалба, че е неправомерно отстранена от участие

Антимонополната комисия отмени решение на шефа на "Фонд Затворно дело" Свилен Чичев, тъй като е отстранил неправомерно участник в обявена от него обществена поръчка. Това става ясно от сайта на КЗК.

Фирма "Топ микс" ООД е участвала в поръчка за доставка на селскостопански фураж за затворническия фонд. Впоследствие обаче е отстранена с мотив, че не е изпълнила едно от изискванията от документацията за участие. След което е подала жалба в Комисията за защита на конкуренцията.

Според КЗК такова неизпълнение няма, затова решението на Чичев е незаконосъобразно. Комисията връща процедурата на етап разглеждане на техническите предложения на участниците, като обръща внимание в съобщението на сайта си, че трябва да бъдат съобразени мотивите в решението и разпоредбите на закона.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен