Седмицата: Като на изпит

Ретрограден Меркурий, Квадрат на Слънцето със Сатурн и пълнолуние в Лъв на 15 февруари

Събитията и преживяванията ни през предстоящата седмица ще бъдат в контекста на основните астрологични процеси протичащи през февруари -Кардиналния тауквадрат образуван от Юпитер, Плутон и Уран и ретроградната фаза на Меркурий. Първият в неумолимо ни води към осъзнаването на острата нужда от реформи, както и на последствията от отлагането им до сега. Вторият цели промяна в представите чрез ретроспекция и осъзнаване на събития случили се през предходните месеци. И тъй като безопасното преминаване и праз двата изисква максимална сдържаност и самоконтрол, фактори за проявата на които досега не бяха налични, контактът на Слънцето със Сатурн през тази седмица, за добро или за зло ще повлияе върху хода на събитията, както и върху крайните резултати.

През настоящата седмица ще се сблъскваме с проблеми представляващи ограничаващи обстоятелства, било то под формата на директни пречки или сблъсък с авторитети, фигури с позиция и власт и хора изпълняващи ролята на суров съдник и учител в живота ни. Противопоставянето макар и често формообразуващо по отношение на егото и Аза, обичайно е съпроводено с остро усещане за поражение и пълно осъзнаване на личния потенциал, представата за който понякога е доста преувеличена. Добре е да избягваме конфликти поне с хора, за които имаме ясна представа, че ни превъзхождат било то със сила, власт, опит или мъдрост. Добре е също да бъдем изключително прецизни в изборът си на методите, с които постигаме целите си. Ограничаващите обстоятелства често ни подсказват погрешно определени цели и желания, а не необходимост от упорство и намиране на обиколни пътища. Използването на непозволени средства, опитите да бъдат заобиколени законът, моралните и етичните правила обещават сигурно поражение. Самите авторитети също ще бъдат подложени на проверка дали и до колко отговарят на посочените критерии.

Разбира се, това не е най- подходящия момент за взаимодействие с официални инстанции и началници, особено ако разчитаме на тяхното снизхождение или покровителство. Онези, които са се устремили към високи цели или поддържат статукво на социалния си образ трябва да бъдат готови за проверки и предизвикателства доказващи способността им да носят поетите отговорности, а в някои случаи и да се натоварят с допълнителни такива. Съответно, поемането на задължения, изисква много точна и съвестна преценка, тъй като да се отметнем в последствие от тях ще бъде изключително трудно.

Много от събитията през тази седмица ще имат съдбовен характер, тъй като ще подложат на критична оценка измененията настъпили по време на Слънчевото затъмнение през ноември. От друга страна те ще ни дадат и представата доколко адекватни са били изборите ни в този период. Ако изпитвате затруднения или разочарования потърсете корените за тях постъпките и решенията си от месец ноември.

Грешки и пропуски допуснати в миналото ще създават затруднения, а в някои случаи, буквално ще блокират напредъкът в деловия живот. Категорично се въздържайте от постъпки и решения касаещи големи инвестиции и поемането на финансови задължения, постъпването на нова работа и подписването на делови споразумения.

В здравословно отношение, можем да изпитаме недостиг на сили, но и натискът на външни обстоятелства ще е твърде голям.Не натоварвайте организма и психиката си и не надценявайте възможностите си. Особено внимателни трябва да бъдат възрастните хора и страдащите от продължителни заболявания, в които може да настъпи влошаване.