С по-евтини билети ще пътуват пенсионерите над 65 години

За междуградските автобуси - наполовин цена

Пенсионерите над 65 години ще пътуват в градския транспорт с по-евтини билети. Това решиха общинските съветници на Стара Загора днес.

На сесия на ОбС бяха гласувани условията за финансови облекчения за пътуващите с градски и междуградски автобусен и тролейбусен транспорт пенсионери над 65 годишна възраст, и хора с увреждания на територията на общината. Намаление от 70 на сто от цената на билета за вътрешноградския транспорт ще ползват всички пенсионери над 65 години и лицата, получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, както и хора с трайни увреждания и над 71% намалена работоспособност, с постоянна адресна регистрация в Стара Загора, които получават пенсия до 270 лева. За пътуване с междуградските автобуси те ще плащат 50 на сто от цената на редовните билети.

На сесията, която беше изтеглена за 13 февруари, заради приемането на Бюджет 2014, беше приет също и отчета за касовото изпълнение на бюджета за изминалата година.