С 6 млн.лв. остатък завърши финансовата 2013-та Стара Загора

Общината няма неразплатени сметки от миналата година

Община Стара Загора завърши 2013-та година без неразплатени сметки, тръгваме с добър старт към финансовата 2014 г.

Отчетът за изпълнението на Бюджет-2013 изглежда по-добре от очакваното, защото по традиция имаме сериозен общ преходен остатък над 6 млн.лв., а от местни дейности над 2,5 млн.лв., което в днешно време и при започналата реализация на европейски проекти е сериозно постижение. Това каза по време на публичното обсъждане на отчета за миналата година председателят на Общински съвет Стара Загора Емил Христов.

Много са положителните неща в отчета, разкри гл. финансист на общината Цанка Ганева, която представи детайли от него. Тя отбеляза, че в резултат на променененото законодателство, за първи път се представя отчета за миналата година, след като Бюджет - 2014 вече е оповестен публично. Законът за публичните финанси дава възможност това да бъде направено до края на тази година, но в духа на добрата традиция, ще спазим старото правило ОбС в рамките на една сесия да разгледа и отчета и проектобюджета, за да има възможност за съпоставка, предложения и анализи, каквито всяка година се правят в тази зала, уточни Ганева.

Главният финансист съобщи още, че общият размер на събраните приходи за миналата година надхвърлят 100 млн. лв., като приходите за държавно делегирани дейности са над 53 млн. лв., а 47 млн. лв. са собствените приходи, които отиват за реализация на местни дейности и дофинансиране на държавноделегираните дейности в общината. Размерът на разходите за 2013г. достига 94 млн.лв., като в края на отчетния период се реализира преходен остатък от 6 млн. лв. Събраните собствени приходи /данъчни и неданъчни/ по бюджета на общината възлизат на 35 млн.лв. при годишен разчет от 34 млн. лв., или изпълнението е над 102 на сто.

По-ниското изпълнение на общинските приходи се дължи основно на заложените в бюджета постъпления от получени банкови кредити – 12, 7 млн. лв. при усвоени през 2013 година кредити за 6, 2 млн. лв., стана ясно още по време на общественото обсъждане. В отчета е записано, че при уточнен годишен план на  общинските приходи  за 2013 година  - 49 426 863 лева, изпълнението е 47 215 218 лева или  95.53  на  сто. Сериозно е преизпълнението на данъчните приходи през 2013 г.

Общият размер на приходите от данъци в общинския бюджет за 2013 година е 14 676 268 лева, което е с 5.2 % над планираното за годината. По-високите данъчни постъпления се дължат на по-добрата събираемост на данъка върху недвижимите имоти през изминалата година.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен