Първа копка на Водния проект /етап 2/ на Казанлък

Започва реконструкция и модернизация на Градска пречиствателна станция

На 18 февруари 2014 г. от 11:00 часа на площадката на Градската пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) – Казанлък ще се проведе тържествена церемония по полагане на първа копка по най-мащабния проект на Община Казанлък - “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“.

Домакин на официалната церемония е Община Казанлък. На нея ще присъстват кметът г-жа Галина Стоянова, заместник-министърът на околната среда и водите г-н Дин Онбаши, народни представители, ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ г-н Спиридон Александров, председателят на ОбС-Казанлък г-н Николай Златанов, управителят на „ВиК“ ЕООД - гр. Стара Загора инж. Радостин Миланов, представители на РИОСВ - гр. Стара Загора, на общинската управа и изпълнители по проекта.

Община Казанлък е бенефициент по проект “Интегриран воден проект на община Казанлък. Реконструкцията и модернизацията на пречиствателната станция се финансира  от  Кохезионния  фонд  на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

Проектът е на обща стойност 23 млн. лв., от които 1,4 млн. лв. собствен принос на Община Казанлък. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 21,5 млн. лв.

След реализирането на проекта ще бъде постигнат огромен социален ефект, защото ще се подобри не само начинът на опазване на околната среда, но и качеството на ВиК услугите за 49 557 жители в района на гр. Казанлък и прилежащите населени места.