Тюлбето и Розариумът - с нова визия

Двата най-големи парка в Казанлък ще бъдат изцяло преобразени

Община Казанлък започва изпълнението на проекта „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално-икономическо развитие“. Проектът включва обект „Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в парк „Розариум“ и парк „Тюлбето“ и свързваща ги велоалея“.

На специална пресконференция днес, 12 февруари, кметът на община Казанлък Галина Стоянова и заместник-кметът по програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности Лилия Цанкова представиха проекта и основните дейности, които ще бъдат извършени в двата големи казанлъшки парка.

Проектът е на стойност 4 707 486,96 лв. Той се финансира от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Регионално развитие“, държавният бюджет и собствени средства на община Казанлък. Вече са избрани проектант, изпълнител и строителен надзор.

В парк „Розариум“ ще бъдат обновени 4-те входа на парка, включващо светлинни ефекти, декоративни водни стени и атрактивни арки с тории. Ще бъде извършено цялостно обновление на алейната мрежа, монтиране на монументално-декоративен знак, място за мобилна сцена, фонтан, скулптурни пластики, чешми-фонтанки, пейки, беседки, обновяване на детските площадки, монтиране на фитнес уреди, ефектно осветление, автоматизирани поливни системи, видеонаблюдение и др. Ще бъде ремонтиран Паметникът на загиналите във войните. Ще бъде почистена 300 кв. м саморасла растителност. Ще бъдат засадени 240 широколистни дървета, 83 иглолистни дървета и 11 700 храста. Нови цветни площи от 4800 рози и божури ще бъдат оформени в парковото пространство. Обособено е място за сградата на Музея на розата. Фирмата - изпълнител гарантира, че по количеството розови насаждения и по цветовото решение на алеите паркът няма да има аналог от всички, правени досега в страната.

В парк „Тюлбето“ ще бъде извършена рехабилитация на алейната мрежа. Ще се обновят парково-архитектурните обекти  като паметника на композитора Емануил Манолов, сцена с амфитеатър, чешми, площадки. Нови елементи ще се изградят като детска площадка, фитнес уреди на открито, комбинирано спортно игрище, велопаркинг, ново осветление, видеонаблюдение и др. В парк „Тюлбето“ ще бъде почистена 150 кв. м храстова растителност. Тук ще бъдат засадени 450 средноразмерни дървесни видове, 2300 рози и божури и 100 иглолистни храста.

Новата велоалея, свързваща двата парка, ще тръгне от северния вход на „Розариум“-а по двете локални платна на бул. „Освобождение“, по северния тротоар на ул. „Капрони“, по ул. „Радецки“ до входа на лесопарк „Тюлбето“. Ще бъдат изградени  велопаркинги. Специално осветление и подходящи настилки ще бъдат поставени в този нов елемент от градската среда. До входа на „Тюлбето“ се предвижда рехабилитация на съществуващата улична мрежа, тротоарната настилка и паркинг за автомобили и автобуси.

По време на реконструкцията на „Розариум“-а паркът ще бъде ограден и затворен за посещение от гражданите. Тази мярка няма да се прилага при рехабилитацията парк „Тюлбето“. Във връзка със започващото строителство, кметът Галина Стоянова и изпълнителите призовават жителите на Казанлък за търпение по време на строително-ремонтните дейности и за разбиране относно създаденото неудобство. За сметка на това през лятото казанлъчани и гостите на града ще се радват на съвършено нова придобивка, на естетична, достъпна и привлекателна градска среда.

По график срокът за изпълнение на строително-ремонтните дейности по проекта е 4 месеца.

И още една новина, свързана с реконструкцията на двата парка, стана известна днес – всички паркови елементи, които ще бъдат демонтирани от „Розариум“-а и „Тюлбето“ и са в добро състояние, ще бъдат поставени в други зони за отдих в града.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен