Девет са кандидатите за информационната система на градския транспорт

Един от тях ще изработи телематиката от проекта за интегриран градски транспорт

Девет фирми и консорциуми кандидатстват за обществена поръчка на стойност близо 5 млн.лв. за изработване на телематиката по проекта за интегриран градски транспорт на Стара Загора.

Една от фирмите е чешка, има и обединения на български с италиански и испански фирми, съобщи ръководителят на проекта, зам.-кметът Йордан Николов. Той е председател на петчленна комисия, назначена от кмета, която отвори офертите по обществена поръчка с предмет „Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в градски транспорт на гр. Стара Загора”. Комисията извърши преглед за съответствие на документацията на кандидатите. До 30 април е определеният срок за произнасяне по тяхната допустимост. След това ще бъдат отворени и пликовете с ценовите оферти на кандидатите. Очаква се до началото на лятото да бъде даден старт на изпълнението на проекта.

Кметът Живко Тодоров подписа договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в Стара Загора" на 05 Юли 2012г. Общата стойност на проекта по Оперативна програма “Регионално развитие” е почти 29 млн. лв., като съфинансирането от страна на община Стара Загора е в размер на 700 000 лв. Срокът за изпълнение е 36 месеца.

С отпуснатите средства ще бъдат купени 14 нови тролейбуса, ще се рехабилитират изцяло спирките на градския транспорт. Проектът включва още реновиране на тролейбусното депо, подмяна на токоизправните станции и въздушно-контактната мрежа, поставяне на електронни табла, както и внедряване на интелигентна система за управление на трафика. Предвижда се също да бъдат изградени над 7 км велоалеи.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен