Единството и териториалната цялост - Приоритет за Украйна

Гражданска инициатива АБВ е особено загрижена от развитието на политическата ситуация в Украйна

Спирането на уличното насилие в Киев и други градове е само началото на разрешаването на натрупаните проблеми. Сега украинският народ минава през един особено критичен период, в който главния залог е неговото единство и териториалната цялост на страната.

Провеждането на избори в края на месец май трябва да доведе до консолидация на украинското общество. Отговорност на всички политически сили в Украйна е да постигнат национално съгласие за преодоляване на разделението, за консолидация, запазване на териториалната цялост и суверенитета на страната. Цялата енергия на страната трябва да бъде насочена към възстановяване на институциите, към укрепване на икономиката и повишаване на жизненото равнище на украинските граждани.

Външните фактори и особено ЕС, Русия и САЩ носят своята отговорност да изискат и да подкрепят пътна карта, която да гарантира единството, целостта и сувeрeнитета на Украйна. С някои свои действия досега те допринесоха за разделението на украинското общество. На Украйна трябва да бъде дадена ясна дългосрочна перспектива, която да мобилизира и мотивира украинския народ. ЕС трябва да е пределно ясен за характера на бъдещите отношения с Украйна. Никой не трябва да злоупотребява с икономическите трудности на страната и да използва икономически или енергийни инструменти, с които да се постигат политически дивиденти и зависимост.

АБВ настоява България да заеме активна позиция в рамките на ЕС и в двустранен план за преодоляване на кризата в Украйна. Особено внимание трябва да се отдаде на българската общност в Украйна. Българските институции трябва да бъдат в непрекъснат пряк контакт и да оказват всяка необходима подкрепа на нашите сънародници, включително на тези, които проявяват интерес трайно да се завърнат в България.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен