Разликата в заплащането между мъжете и жените у нас расте

Според експерти големите разлики в заплащането най-вече с факта, че жените работят основно в по-нископлатените сектори

Разликата в заплащането между мъжете и жените в България расте на фона на всички политики, стратегии и планове за създаване на равнопоставеност на половете. А в Европа промяна няма. Това показват данни на Европейската комисия, публикувани по повод на Европейския ден на равното заплащане.
Жените в Европа все още работят 59 дни "безплатно", като се има предвид по-ниските им възнаграждения спрямо мъжете. Разликата в заплащането почти не се е променила през последните години и се задържа на около 16.2% и през 2013 г., уточнява в. „Сега” в утрешния си брой.

В някои страни като България, Унгария, Португалия, Естония, Ирландия и Испания тя дори се увеличава с годините, отчитат от ЕК. През 2008 г. жените у нас са получавали с 12.3% по-малко от мъжете, докато през 2012 г., за когато са последните данни на НСИ по пол, разликата вече е 14.7%. В сума това означава 9784 лв. средна годишна заплата за мъжете и 7772 лв. - за жените. Трайно смаляване на разликата се наблюдава в Дания, Чехия, Австрия, Холандия и Кипър.
"Разликата в заплащането намалява незначително през последните години и това се дължи повече на икономическата криза, в резултат на която заплащането на мъжете е намаляло, отколкото на увеличаване на заплащането на жените", твърди Вивиан Рединг, комисар по въпросите на правосъдието в ЕС.
Експерти обаче обясняват големите разлики в заплащането най-вече с факта, че жените работят основно в по-нископлатените сектори - като образование, медицински сестри, социални дейности, администрация. Докато голяма част от мъжете работят тежък труд, който е значително по-платен. Точно с негативните ефекти от кризата върху подобни сектори, като строителството например, и с масовите съкращения там се обяснява и намаляването на разликите в някои държави.

 

----------

Трябва да се запитаме колко несправедливо е това и колко противоречи на нашите основни ценности". Това заяви в навечерието на Европейския ден на равното заплащане българският евродепутат от ГЕРБ Мария Габриел, която е и говорител на Групата на ЕНП в Комисията по правата на жените и равенството между половете. Тя добави: "Ние все още чакаме за преразглеждане на Директивата 2006/54/ЕО за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите".