10 професии, които вече не съществуват

Отломки от едно отминало време

Днес съществуват много професии, които не са били реалност преди 10, 20 или 30 години - анализатор на социални медии, разработчик на мобилни приложения и др. Въпреки това навсякъде съществува социо-икономическият феномен на безработицата. И е съвсем реален фактът, че някои от хората без работа по света може би са останали без препитание защото тяхната професия е изчезнала, като динозавър. Тук ще намерите списък с цели 10 професии, които вече не се упражняват поради една или друга причина и няма да е лъжа, ако кажем, че са изчезнали.
Изчезването на тези професии може съвсем безпроблемно да се отдаде на напредъка на технологиите. Модерните зали за боулинг имат сложни механични системи, които прибират топките и пренареждат кеглите, затова вече не са необходими хора, които да правят последното. С разпространението на модерните хладилни технологии пък "ледосекачите" са се превърнали само в спомен.
И въпреки че много безработни по цял свят няма да са съвсем съгласни, изчезването на тези професии е по-скоро за добро, тъй като някои от тях са били прекалено опасни за живота на упражняващите ги. Освен това сред заетите в тези сфери често се срещали деца, което е превръщало експлоатацията на детския труд в една страшна реалност.

Ето ги и 10-те професии изчезнали от света на труда:

1. Човек, който нарежда кеглите в боулинга

Тази работа се е вършела най-вече от малки момчета, които трябвало да пренареждат кеглите в алеите, след всяко хвърляне на клиентите на боулинг залата.

2. Събуждач

Популярна професия във Англия и Ирландия по време на индустриалната революция. Събуждачите са хора-будилници, които обикалят по домовете и ви събуждат. Естествено, за услугата трябва да си платите.

3. Ледосекач

Преди масовото разпространение на хладилниците и хладилните автомобили и камиони, ледосекачите са изрязвали огромни блокове от лед от замръзналите езера, които после продавали на хората. Тази работа хич не била лека, заради тежките условия, при които е трябвало да се върши, да не говорим за опасностите, които замръзналите водни басейни крият.

4. Човешки радар

Преди истинските радари, военните използвали хора, които да слушат за приближаващи вражески самолети. Самото слушане се осъществявало с помощта на акустични огледала, като тези на снимките.

5. Ловци на плъхове

Ловците на плъхове рискували здравето си, за да ограничат популацията на гризачите преди години. По този начин те предпазвали от това вредителите да разпространят различни зарази сред населението.

6. Фенерджия

Фенерджиите използвали дълги пръти, с които палели, загасяли или доливали масло на уличните фенери... докато не се появили електрическите лампи.

7. "Шофьор" на трупи

Преди да се появят нужната технология и инфраструктура за придвижване на дървените трупи от сечището до дървообработвателните предприятия, смели мъж направлявали като шофьори, трупите, които се носели по теченията на реките в посока крайната дестинация.

8. Оператор в телефонна централа

Операторите в телефонните централи били жизненоважна част от успеха на всяка една телефонна мрежа. Това са хората, които преди технологиите, са отговаряли за връзката в извънградските, презокеанските и пр. телефонни разговори от разстояние.

9. Крадци на трупове

"Възкресителите" или т. нар. крадци на трупове били наемани през 19-ти век, за да ексхумират пресни човешки тела от гробищата и да ги доставят на университетите за научна работа. По това време било трудно да си набавиш добър труп по законен начин.

10. Лектор във фабрика

Въпросният четял на работниците във фабриката, за да ги забавлява. Често на тях се плащало с пари събрани от самите работници.