Абсолвент стана мениджър за ден в ОИЦ - Пловдив

Областният информационен център се включи за поредна година в инициативата "Мениджър за един ден"

Абсолвентът в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Мартин Илиев стана управител на Областен информационен център – Пловдив за един ден. 26-годишният бъдещ експерт по етнология реално почувства напрежението и работната атмосфера при организирането на един информационнен ден, като се включи активно в националната инициатива „Мениджър за един ден“, преминала в Пловдив под патронажа на кмета на града инж. Иван Тотев. В нея екипът на ОИЦ - Пловдив участва за поредна година.

В рамките на тази инициатива Областен информационен център – Пловдив органиизра и проведе информационен семинар с близо 20 пловдивски студенти от Пловдивски университет и ученици от горните класове на Математеска гимназия „Акад. Кирил Попов“ и Национална търговска гимназия - Пловдив. Събитието премина под мотото „ДА продължим ЗАЕДНО“ и в него бе представена дейността на ОИЦ-Пловдив, стартиралия нов програмен период 2014-2020 и възможностите и перспективите на младите хора в него.

„Получихме много ценна информация от експерите от ОИЦ-Пловдив, която ще ни бъде полезна в бъдеще при кандидатстване с проекти. Такива семинари са много полезни и се надявам отново да участвам в подобни информационни събития. Що се отнася до националната инициатива „Мениджър за един ден“, трудно е само за един ден един амбициозен бъдещ мениджър да прояви своя потенциал и да разгърне възможностите и идеите си“, коментира Мартин Илиев, който работи и като действащ управител в частна фирма.

Участниците бяха запознати с бъдещите перспективи за кандидатстване с проекти, финансирани от европейските фондове, с добри практики по успешни проекти по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, както и с единния информационен портал eufunds.bg. Оказа се, че голяма част от младежите вече са участвали в реализирането на проекти с европейско финансиране, а други имат голямо желание да практикуват в страни от Европейския съюз.

След събитието експерти от ОИЦ-Пловдив проведоха на място индивидуални срещи с всички заинтересовани. С това информационно събитие Областен информационен център-Пловдив продължава активната си работа по първата за 2014 г. информационна кампания, която провежда на територията на 18-те общини в Пловдивска област.

Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен