Областният управител с участие в бизнес среща

Представят проект за подкрепа на българските предприятия

Областният управител Живка Аладжова ще присъства на информационна среща по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”. Форумът се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и ще се проведе на 19 март от 10.00 часа в Зала на Областна администрация Бургас.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в периода 19 – 27 март 2014 г. организира информационни срещи по проект за развитието на експорта в градовете: Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и Плевен.

По време на срещите експертите ще запознаят представителите на бизнеса за възможностите, които се предоставят по проекта на малките и средните предприятия за развитие на експортния потенциал, в това число с условията за участие на фирмите в международни специализирани изложби и панаири, в бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни и регистриране и получаване на информация, предоставяна на разработения по проекта Националeн експортен портал www.export.government.bg

Проектът “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. Неговата цел е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските компании.