Определиха координатора на евроизборите

За подготовката и произвеждането на вота в чужбина отговаря министърът на външните работи

Правителството възложи на министъра на регионалното развитие координацията по изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския парламент от България. В неговите отговорности се включва и съгласуването с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, съхранението на техническите устройства за машинното гласуване и изготвянето и публикуването на избирателните списъци.

Приетото от кабинета решение предвижда при изпълнение на възложените му дейности министърът на регионалното развитие да бъде подпомаган от междуведомствена експертна работна група, чийто състав и задачи ще бъдат определени със заповед на министър-председателя.

За подготовката и произвеждането на изборите в чужбина отговаря министърът на външните работи. Това става ясно от информацията на пресцентъра на МС.

На министъра на финансите е възложено да внесе в Министерския съвет проект на план-сметка за разходите по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите, съгласувана с ЦИК, както и проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални центрове.