Стартира национален конкурс за младежки проект

Идеята е „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти"

Мрежата от Областни информационни центрове в цялата страна стартират национален конкурс за младежки проект под наслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Кампанията има за цел да популяризира новите възможности за европейско финансиране през периода (2014-2020 г.) и да запознае младежите с основните правила и процедури в процеса на подготовка на проект, финансиран с европейски средства.

В конкурса може да участват всички ученици, студенти или безработни младежи на възраст от 17 до 21 години. Кандидатите трябва да подготвят и подадат проект за подобряването на качеството на живот в областта, в която живеят. От проектите се очаква да бъдат съобразени с възможностите за финансиране от някоя от седемте оперативни програми, които ще бъдат активни през периода 2014– 2020 година.

Конкурсът ще се проведе в два етапа - регионален и национален кръг. Кандидатите в регионалния кръг могат да се обръщат за информация към Областния информационен център – Стара Загора. Центърът ще разяснява условията за кандидатстване, основните правила за подготовка на проекта и новите оперативни програми, по които младите хора ще пишат своите предложения.

Желаещите да участват могат да получат информация на място в центъра на бул. „М. М. Кусев" №9, на телефон 042/603 526 или по имейл [email protected]. За регионалния кръг на надпреварата проекти се подават в pdf формат в срок до 17:00 часа на 26 май 2014 г. само на електронната поща на Областния информационен център - Стара Загора.

Отличените на първо място проекти от всички области ще участват в националния кръг на конкурса, който ще се проведе от 16 до 27 юни 2014 г.

Регламент, формуляр и всички останали документи за кандидатстване са публикувани на единния портал за еврофондовете http://eufunds.bg/bg/page/1024/, където са публикувани и проектите на новите оперативни програми.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.