Велики четвъртък...

Традицията повелява да се боядисват яйца

Един от първите символи на живота и вечността народът ни е открил във Великденското яйце.

По стара традиция се боядисват не по-малко от 40 на брой яйца, събрани по време на цели пост. Те се багрят с червена боя, приготвена от люспите на лук, корен на брош и липов цвят. С първото алено яйце бабите търкат челцата на малките деца и ги благославяли: „Да сте червени и здрави като дядо Великден!”. Него оставят пред иконата. Пазят го до следващия Великден и вярват, има магическа сила да пази хората от зли сили, да гони градоносни облаци и гарантира здраве и берекет.

В четвъртък вечер в църквата свещениците изнасят кръста от олтара.