Бургас изгражда поливна система с дъждовна вода в морската градина

Община Бургас обяви инвестиционно предложение за реконструкция на зелени площи и изграждане на поливна система в Морската градина. То обхваща Южната част на Приморски парк от паметника на Пушкин до ул. "6-ти септември" и х-л "Приморец". Със новата система ще се цели да се оползотворява дъждовната вода, която ще се използва за поливане, като така ще се решат проблемите с недостига й в Морската градина.

Предложенията са във връзка връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Общината. Идеята за поливната система беше представена oще преди няколко месеца и по проект "В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014-2020 г.", съобщава Бургаснюз. Той е на стойност 1 336 000 лв и има за цел да увеличи готовността на Община Бургас за предизвикателствата на следващия програмен период 2014 - 2020. В дейностите по изпълнението се предвижда подготовка на инвестиционни проекти, осигуряващи устойчиво и интегрирано градско развитие. Източник на финансиране е Европейският фонд за регионално развитие и националния бюджет по ОПРР. Периодът на изпълнение е от 30 октомври 2013 г. до 30 април 2015 г. (18 месеца). Този проект ще позволи на Община Бургас да има готови проекти, с които да кандидатства за европейско финансиране при отваряне на новите програми.
Освен за поливната система и реконструкциите в Морската градина Община Бургас приема предложения и за подробни устройствени планове за улична регулация между път І-6 Бургас-София, път І-9 Бургас - Варна, Северен обходен път и ул. "Транспортна""; План за улична регулация за с.о. "Каменица-Изворите", землище "Меден Рудник"; и план за регулация и застрояване за елементи и съоръжения на техническата инфраструктура в местността "Пода".
Материалите за инвестиционните намерения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 /бивш Профсъюзен дом/.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"