28 април-4 май: Седмицата на затъмнението

Хороскоп

27-04-2014, 15:38

Снимка:

N/A

Автор:

Елена Пенчева

Всичко от Автора

Още по Темата:

Разпад или растеж - астрологична картина на април

Сезонът на затъмненията

Слънчевото затъмнение е във вторник и ще акцентира 9-тия градус от Телеца, като съответно обещава възможност за рестарт и презареждане на житейската матрица за родените около 29 април, плюс-минус 3 дни, както и всички, които имат важни фокусни точки около 9-тия градус на неподвижните знаци Телец, Скорпион, Лъв и Водолей.

Последните дни на Април, ще преминат под влиянието на Слънчевото затъмнение, което ще постави своя отпечатък и ще развие темите си в контекста на новолунието в Телец. Новия Слънчево-Лунен цикъл настъпва във вторник в 9,21ч. поставяйки началото на нова жизнена програма, в чиито условия ще се проявяваме през следващата половин година. А за някои, най вече за тези,  които попадат под прякото въздействие на затъмнението, предстои богата на събития година, в която вероятно ще настъпят промени, повлияващи изцяло досегашните условия на живот. Слънчевото затъмнение ще акцентира 9-тия градус от Телеца, като съответно обещава възможност за рестарт и презареждане на житейската матрица за родените около 29 април, плюс-минус 3 дни, както и всички които имат важни фокусни точки около 9-тия градус на неподвижните знаци Телец, Скорпион, Лъв и Водолей. Те следва да бъдат внимателни към всяка промяна в мисленето и състоянието си, както и в ситуации които пораждат като необходимост или резултат промени в досегашните условия на живот, тъй като те могат да се окажат необратими и да тласнат съдбата им в нова, съвсем различна посока на развитие.

Дните около затъмненията указват период на решаване на сложни  ситуации, засягащи ключови житейски процеси и неподдаващи се на решение проблеми. Особено актуална ще бъде темата за финансовото обезпечение на живота и стратегическите житейски цели и намерения. Възникващите ситуации изискват неотложни действия и повишено внимание, тъй като залагат фундамента на нова житейска програма. Важни до момента стремежи и привързаности губят своята значимост или се оттеглят от живота ни, за сметка на нови,твърде често изненадващи и за самите нас перспективи. Всичко това създава атмосфера на неопределеност, която ще отзвучи едва в средата на Май, когато Пълнолунието ще довее до максимална видимост и реализация всички потенциални сценарии и вероятности. А първите ефекти от реализацията им ще наблюдаваме в края на август. През този период в животът и могат да се възвърнат с нова актуалност теми и задачи касаещи опитът и преживяванията от ноември 2013г. Но докато сезонът на затъмненията от ноември 2013 протичаше под тежкото влияние на ограничаващите рестрикции на Сатурн, то пролетния сезон на затъмненията, независимо от  сложния астрологичен фон, протича под влиянието на благоприятни аспекти, даващи надежда за по-позитивно развитие в следващите шест месеца, особено в икономически и политически план, както и по отношение на личната сигурност и благоденствие на всеки от нас.

Доколкото всяко Новолуние и най-вече Слънчевите затъмнения пораждат условия за реализация на изцяло нова житейска програма, сега имаме всички шансове да изградим за себе си такава, която отговаря пълноценно на променените условия и нововъзникналите нужди и възможности. Основен фокус на процесите и промените на ниво съзнание, които ни предстоят ще бъде насочен към въпросите свързани с разпиляването на личната енергия и ресурси в безперспективни желания и намерения, както и неправилната мотивация която поставяме в основата им. Често ще преживяваме или ще ставаме свидетели на внезапно въодушевление, но следва да имаме предвид, особено що се касае до преценката ни за хората или общуването ни в групи и приятелски кръгове, че вероятността въодушевлението да бъде подкрепено с практически действия е твърде несигурна.Въпреки това не трябва да забравяме, че слънчевите затъмнения стимулират криза в съзнанието за да променят вътрешните нагласи, възпрепятстващи напредъкът и еволюцията на личността. Промените във външната среда изострят проблемите, но и разкриват нови, по-жизнеспособни възможности и често ни принуждават да затворим една врата зад себе си, но и ни дават възможност да отворим друга. Необходимо е обаче малко повече време, за да можем да се ориентираме в обстановката, затова през тази седмица се въздържайте от решения с необратими последствия.

Успех!