Сезонът на затъмненията

Обикновено затъмненията имат лоша слава, която се дължи не толкова на зловредния им характер, колкото на мощната енергия, която те излъчват. Човешките същества не винаги успяват да усвоят и канализират тази мощ по конструктивен за тях начин и това става причина за събуждането и разгръщането на разрушителни процеси. Усилията и амбициите могат да не оправдаят надеждите ни в месеците когато се наблюдават Слънчеви  и Лунни затъмнения. Често те ни подвеждат към грешни цели или грешни пътища за тяхното постигане.

 

Астрономично и астрологично затъмненията са част от лунния цикъл. Слънчевите затъмнения се случват по време на Новолуние, когато диска на Луната закрива диска на Слънцето. Лунното затъмнение може да се случи само по време на Пълнолуние, когато Земята се намира между Слънцето и Луната и хвърля своята сянка върху лунния диск. Разбира се Новолуние и Пълнолуние има всеки месец, докато затъмнения се случват два пъти в годината. Това става, когато Слънцето се намира в близост до оста на Лунните възли. Лунните възли не са реални астрономични обекти, а фиктивни точки, в които се пресичат орбитите на Слънцето и Луната.

Именно оста на Лунните възли, като решаващ фактор за превръщането на една обикновена лунна фаза в Затъмнение, е причина за фаталната слава на Затъмненията в съдбата на народите и хората. В астрологичен контекст тази ос представлява вектор на развитие и проявление на кармичните модели и уроци, проектира ефекта на миналото върху бъдещето, описвайки съдбоносни избори постъпки и решения. Когато Земята и двете светила и застанат на линията на оста на Лунните възли настъпва мощен взаимо-обмен между космическите сили натоварени с грижата да поддържат разумния порядък. Енергийния заряд, който те създават за да насочат хода на събитията в предвидената от тях посока е толкова мощен, че всякакви опити да се контролира този ход, чрез избягване или въздействие върху ситуациите, са безсмислени и обичайно свързани с разрушителни събития и тежки разочарования. Като че ли съдбата взима нещата в свои ръце и чрез механизмите на причинно-следствените връзки привежда в действие неизбежни обстоятелства налагащи нов порядък, към който можем да се нагодим, върху който да градим, но сме безсилни да променим. Именно наличието на тази на пръв поглед невъзможност за проява на свободната човешка воля  и  предопределеност, е създала през вековете фаталната слава на  Затъмненията. Съвсем неуместно, тъй като приемането и противопоставянето също е избор, който определя хода на еволюцията ни като съзнателни същества. Възможността да приемем новия опит или напротив, да го игнорираме придържайки се към навици и стереотипи, ни отваря вратата към бъдещето или ни държи привързани към миналото в капана на нерешените проблеми и неоправданите очаквания.

Когато затъмненията засягат важни точки в хороскопа на личностите и народите, в техните съдби неизбежно настъпват изменения. Неизбежността обаче не винаги е с свързана с драматични събития, напротив. Неизбежни могат да бъдат и благоприятни обстоятелства, за привличането на каквито дълго сме работили и от които разумните  космически сили ни предоставят възможност да се възползваме. Това може да бъде нова любов, която коренно да преобрази живота ни, работа, която да ни даде възможност да разгърнем потенциала си и да изпълним  кармичните си задачи, срещи с хора, пътувания и нови интереси които да разширят възприятията ни и да променят представата ни за света.

Затъмненията се случват два пъти в годината - веднъж, когато Слънцето се намира в близост до северния лунен възел и втори път, шест месеца по-късно, когато акцентира Южния Лунен възел. Тези периоди оформят така наречените "Сезони на затъмненията" , продължаващи около месец и половина, като се случва понякога да има повече от две затъмнения в един сезон. Не винаги те имат съдбоносно значение -това зависи от разположението на планетите и ъглите в личните хороскопи, хороскопите на държавите и на народите. Линията на затъмненията пък, т.е онези райони по земята в които затъмнението е видимо, определя териториите които ще бъдат засегнати от него. Обикновено, там наблюдаваме климатични аномалии, природни катаклизми и катастрофи, исторически събития и съдбоносни промени в политическия и обществения живот. Независимо от това доколко резонираме към съответното затъмнение обаче, всички ние сме част от света в който живеем, затова и всички усещаме осезаемо напрежение. Драматичните промени могат да не ни засягат лично, а да бъдат част от фона създаден от обкръжението ни и обществото в което живеем. Затова тези периоди изискват повишено внимание и осъзнатост по отношение на случващото се с нас и около нас. Всяко събитие случващо се в Сезона на Затъмненията надминава многократно значимостта която му придаваме първоначално и простира ефекта си далеч напред във времето.  Идеите, предложенията и хората, които навлизат в живота ни по това време обичано оставят дълбок отпечатък в него.

Уместно е също да отбележим различния  характер на събитията и ситуациите, оформящи житейския фон преди и след затъмнението. Рядко успяваме да насочим потока на енергията и времето така, както сме планирали в дните преди затъмнението. Това обичайно води до загуба на контрол както върху рамките, така и върху скоростта с която се развиват ситуациите. Всичко случващо се в деня на самото затъмнение има съдбоносно значение и не подлежи на контрол от страна на човешката воля. В този момент до нашето съзнание достигат импулси които ни откриват достъп до  недостъпна или неосъзната до сега информация. Поради това е разумно и мъдро да се въздържаме от важни решения и генерални житейски стъпки, в следващите няколко дни докато  новата информация не бъде напълно усвоена и осъзната.

Наложително е също да отличим слънчевите от лунните затъмнения, тай като те имат различно влияние.

Слънчевите затъмнения обичайно предизвикват кризи на съзнанието, целящи да променят вътрешните ни съзнателни конструкции. Събитията обикновено са продиктувани от външни обстоятелства, които в повечето случаи реализират кармично обусловени  ситуации. Те имат решаващо и съдбоносно значение тъй като поставят началото на нов житейски цикъл и акцентират върху нови неотложни задачи. Появяват се нови перспективи, а досегашните приоритети отстъпват на заден план и дори губят своята значимост. Последствията от действията, постъпките и решенията в този период трудно могат да бъдат прогнозирани, но задължително  оказват влияние в живота ни поне няколко години. Поради това е желателно  да се въздържаме от окончателни избори и решения , а ако такива все пак се налагат разумно е да бъдат направени поне седмица след Затъмнението. Тук следва да направим уточнение относно понятието карма. Всеобщата представа, че това е нещо неизбежно не е съвсем точна. Карма означава причинно-следствена връзка, породена от мисли, действия и реакции. Неизбежни са следствията, но причините обикновено зависят от нас. Ние всеки ден сътворяваме карма с мислите, очакванията, постъпките и решенията си.

Лунните затъмнения обикновено носят събития които са обусловени от нашите мисли, чувства и емоции. Те указват онези житейски сфери, в които протичат последствията обусловени от настъпилите промени в съзнанието по време на Слънчевото затъмнение и за разлика от него, представляват завършващ етап от житейския цикъл. Това е времето, в което всички проблеми и постъпки , и последствията от тях биват максимално осветени и появени чрез криза, в следствие на която нещо ще бъде променено веднъж завинаги. Искаме или не, обстоятелствата така или иначе ще се променят и вече няма да бъдат същите. Често взаимоотношения и конфликти оформят емоционалния фон необходим да разгръщането на този процес, а всичко което до момента умишлено е било прикривано и премълчавано добива известност. Това е най-публичното време в годината-информацията се разпространява мигновено и става публично достояние. Лунното затъмнение ни дава възможност да се доберем до отдавна търсена информация, ще финализира дългосрочни проекти и задачи, ще инициира дългоочаквана среща или ще  сложи край на отдавна изчерпани взаимоотношения. Не винаги онова, което става видимо и окончателно по време на лунното затъмнение отговаря на нашите надежди и очаквания и поради това то обикновено носи разтърсващи емоционални преживявания. Можем да използваме мощната му енергия, но следва да имаме едно на ум, че тя трудно се поддава на контрол и често става причина за спонтанни решения и постъпки с необратими последствия. Следва също да помним, че онова което е разрушено по време на Лунно затъмнение трудно може да бъде възстановено отново.

Лунните затъмнения  могат да предхождат или да следват слънчевите. Особено опасни са онези сезони, в които Лунното затъмнение предхожда Слънчевото, тъй като тогава често взимаме съдбоносни решения въз основа на емоционални реакции, а не на осъзната необходимост. Когато Лунното затъмнение е преди Слънчевото, настъпват ситуации които предизвикват криза в житейската сфера нуждаеща се от промяна, преосмисляне и търсене на нов подход който става видим по време на предстоящото Слънчево затъмнение. Когато Лунното затъмнение следва Слънчевото, то утвърждава или отхвърля адекватността на нововъзникналите съзнателни модели, чрез ситуации и обстоятелства, които са окончателни и определят житейския  и емоционален фон поне през следващите шест месеца.

Темата за затъмненията е толкова богата и значима и не случайно вече векове наред учените- астролози и посвещават цели трудове. Затъмненията не са изолирани събития имат свои цикли и се движат с точно разписание, носят определен характер свързан с исторически събития, обществени процеси и общочовешката духовна еволюция. Те са интересни и могат да станат тема на бъдеща публикация, но мисля че влиянието им върху духовната еволюция изисква да се спра и на някои практически препоръки, които смятам биха били по- полезни за всички.

 

Как можем да използваме този момент и да превърнем негативите му в ефекти за себе си?

 

На първо място е важно да си осигурим благоприятна среда, която да предразполага към себе-познание и лична трансформация. Периодът не е подходящ за активно социално взаимодействие. Уединението ще ви помогне да вникнете в себе си и да уловите сигналите, които ви изпращат съдбата и подсъзнанието ви. Много блокирани от само-защитните механизми процеси, биват освобождавани през този период и могат да бъдат използвани като маркери за себе-усъвършенстване. Често, по време на затъмнения сме завладени от страхове и колебания. Приемете ги като предупреждения и знаци, които ви помагат и предпазват. Страховете, ще ви подскажат области, в които сте нестабилни, и качества, върху които трябва да поработите. Колебанията, вероятно са намеци на интуицията, подсказващи, че сте на път да направите грешен избор.

Не забравяйте, че мислите имат материален характер и задействат житейски програми. Ако мислите за загуби ще претърпите загуби, ако мислите за болести - ще ги привлечете в живота си. Събитията и ситуациите около затъмненията, ни подсказват именно чрез кои свои мисли залагаме негативни житейски програми. Но така също притежават  мощна сила и потенциал, които можем да използваме, за да се освободим от онова, което е пречка в живота ни.
Нужно е единствено да бъдем наблюдателни и искрени пред себе си.

Бъдете съзнателни към онова, което чувствате и се запитайте с какво ви помагат усещанията, които изпитвате, към какво ви насочват. Не се опитвайте да отхвърляте негативните чувства – приемете ги като уроци, изучете ги в детайли. И се постарайте да ги преработите или да се освободите от тях.

Периодът маркиран от затъмнение е изключително благоприятен момент да изпратим в миналото всичко, което ни пречи да се развиваме и да се чувстваме като пълноценни и само-осъществени личности.

Една много простичка практика вероятно ще ви помогне за това.

Опитайте се да визуализирате всеки проблем, страх или неприятен навик – огледайте го от всички страни, преживейте го, почувствайте го и после си представете как лъч от светлина го разтваря и поглъща. Сега можете на негово място да визуализирате желаното постижение, онова, с което искате да замените негатива в живота си. Например ако сте оставили на светлината да погълне болестта ви, визуализирайте себе си напълно здрави, почувствайте радостта и свободата в свободното от болка тяло.

Онези, които се чувстват здрави и силни, могат да поработят за благополучието на Земята. Съзнателно насочените към хармонизация  мисъл и енергия, излъчването на Добродетелите и насочването им към регулиране и компенсация на негативната общочовешка карма,  постигането на единение с природните и вселеенските закони и принципи, в този момент имат многократно по-мощен ефект.  Цялото човечество има нужда да се освободи от погрешни модели и негативни нагласи и това е грижа и отговорност на всеки от нас.

Пожелавам ви успех и много надежда!