Бургас ще кандидатства с два културни проекта по програмата за културно наследство

Община Бургас ще кандидатства с два културни проекта по програмата БГ08„ Културно наследство и съвременни изкуства”. Това са историческият град Аква Калиде и остров Света Анастасия. Новината съобщи днес кметът на Бургас Димитър Николов по време на среща, на която бяха презентирани възможностите за опазване и развитие на културното наследство у нас. Николов каза, че на Аква Калиде продължават проучванията. Идеята е там да се изгради музей с дигитални възможности, в който ще се презентират всички находки открити при разкопките - керамика, оръжия, злато. По втория проект - остров Света Анастасия, презентацията ще започне през месец май. Само след няколко дни до острова ще започне извозването на туристи с кораб. На Света Анастасия има музей, хотел, ресторант.
На срещата днес бе съобщено, че Община Бургас ще разработи туристически сайт, в който всяка от държавите партньори по проекта "Черноморска мрежа за устойчив туризъм" ще предостява туристическите си услуги. Една от предвидените дейности е и провеждане туристическо експо през 2015 година. Целта е да се подобри качеството на предлаганите услуги в туризма, да се разработят анализи и маркетингови стратегии за предлагане на специфични туристически продукти-като винен туризъм, спа тиризъм, еко туроизъм, да се развият публично-частни партньорства.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен