Матурите идват, ето какво е добре да знаете

Изпитът по БЕЛ е на 21 май, резултатите ясни най-късно на 9 юни

В сряда зрелостниците се явяват на задължителна матура по български език и литература. Изпитът започва в 8 часа. Вторият държавен зрелостен изпит е на 23 май, начало 8:00ч. Матурата по желание на ученика е в периода 27 май 2014г. – 5 юни 2014г.

Сесия август-септември

Български език и литература – 28 август, 2014г., начало 8:00ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 29 август, 2014г., начало 8:00ч.

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 1 септември 2014г. – 5 септември 2014г.

Оценяване на изпитните работи – 23 май – 6 юни 2014 г. за пролетната сесия, 30 август- 7 септември – за есенната сесия.

Обявяване на резултатите – до 9 юни 2014 г. за пролетната сесия и до 12 септември за есенната сесия.

До 20 май 2014 г. дванадесетокласниците трябва да получат служебната си бележка, че са допуснати до изпитите. В нея се отбелязват датата, часът и мястото, където всеки зрелостник трябва да се яви на 21 и 23 май. Още подробности ТУК.

58 442 са подадените заявления за явяване на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература. Броят на дванайсетокласниците е 59 002.

За втория задължителен ДЗИ по предмет по избор са подадени 60 182 заявления, което означава, че освен зрелостници има и младежи, неиздържали втората матура или неявили се при предишни сесии.

Най-много зрелостници са предпочели за втори задължителен държавен изпит география и икономика – 16 659. На второ място се нарежда предметът биология и здравно образование. За него са подали 16 414 заявления. Следва английски език с 11 462.

Трети ДЗИ по желание са заявили 623 зрелостници. Английският език и математиката са най-предпочитаните предмети тук.

11 718 750 комбинации от въпроси ще се въртят за матурата по български език и литература, съобщиха от образователното министерство. В тях влизат и 30-те възможни теми за 41-ва задача от матурата по български език и литература.

Изпитният вариант по БЕЛ ще се генерира в деня на държавно-зрелостния изпит от банката с тестови задачи. Всичките многобройни варианти са в компютър и на случаен принцип, както при тотото, трябва да се сформира окончателният тест.

От банката с тестови задачи по останалите учебни предмети, по които се провеждат матури, пък се изработват по два изпитни варианта.

Те се утвърждават със заповед на министъра на образованието и науката не по-рано от 3 дни преди провеждането на съответния държавно-зрелостен изпит.

На изпитите на 21 май и на 23 май ще се явят общо над 100 000 ученици. В една класна стая трябва да има не повече от 15 ученици.

Учителите нямат право да имат у себе си мобилни телефони или да четат вестници по време на изпитите. Квесторите могат да отстраняват от залата зрелостници, които пречат на нормалното протичане на държавния зрелостен изпит, преписват или подсказват.

Матурите са писмени и анонимни. Времетраенето е 4 астрономически часа. Форматът е тест, оценяването 100 точки.

Резултатът от матурата се записва в дипломата за средно образование и не замества оценката от гимназиалния етап на обучение.  При формирането на общия успех оценките от дзи и оценките от ЗП и ЗИП участват равностойно.

Скала за оценяване на матурата 2014

Това е скалата, чрез която можете да преобразувате точките си в оценка за матура 2014. Важно е да знаете, че е възможно да има малки отклонения, защото точната скала за оценяване на матури 2014 се определя, след като се види общото ниво за страната.

През 2013 година за 3.00 (тройка) трябваше да имаш минимум 23 (22,5) точки, а за 6.00 (шестица) 95 точки.

Ето я и пълната скала за преобразуване на точките в оценка:
Слаб 2: до 22,5 точки
Среден 3: от 23 до 40,5 точки
Добър 4: от 41 до 58,5 точки
Мн.Добър 5: от 59 до 76,5
Отличен(5,50 – 5,99): от 77 до 94,5 точки
Пълен отличен 6.00: от 95 до 100 точки

Това е официалната скала на МОН за 2008. Тъй като няма друга публикувана, то по нея са и оценките от последващите години.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"