200 безработни стават охранители в областта

Подписват договорите до средата на юни

До средата на месец се юни се очаква областният управител Живка Аладжова да подпише трудовите договори на 200 безработни в област Стара Загора, които ще бъдат назначени на длъжност „Пазач – сътрудник по опазване на обществения ред” в рамките на национална програма „Сигурност”. Това обяви на пресконференция днес главният секретар на Областна администрация Стара Загора Татяна Кирилова.

За местата имат право да кандидатстват физически и психически здрави лица, с минимум основно образование, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” по общини, които не са осъждани и срещу тях да няма образувано досъдебно производство. Програмата е на  Министерството на труда и социалната политика и ще се реализира в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи. На регионално ниво ще се осъществява съвместно между Областна администрация, ОДМВР и Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора.

Целта е чрез реализацията на програмата от една страна да се осигури работа и доходи от труд на безработни лица, а от друга – да се подобри на сигурността и опазването на обществения ред в най-малките и отдалечени населени места в страната.

В страната през 2014 г. по програмата ще се разкрият 5 000 работни места.

Трудовите договори ще бъдат за 8 месеца при пълно работно време и трудово възнаграждение от 340 лева.

„Работодател по програмата е Областният управител на Стара Загора. При разпределяне на отпуснаните по програмата за областта 200 места сме си насочили вниманието към населени места с регистрирана висока безработица и райони с повишено ниво на битова престъпност”, каза Татяна Кирилова. Тя отбеляза, че според условията на програмата в населените места, на територията на които има полицейско управление или участък, т.е. градовете, няма да бъдат назначавани лица.

В областта пазачи ще има в 52 села. Те ще извършват предимно превантивна и сигнална функция и ще работят на две смени в светлата част на денонощието в тясно сътрудничество с полицейски инспектори по места.

След одобряването на окончателния списък с кандидатите, те ще преминат инструктаж и обучение, съобщи комисар Илиян Илиев, началник отдел „Охранителна полиция” към ОД МВР Стара Загора. Областна администрация Стара Загора ще осигури работно облекло за наетите лица.