Математически гении окупираха Созопол

Най- добрите математици сред студентите мерят сили на олимпиада в морския град

Математически гении окупираха днес Созопол. Те ще премерят сили в решаването на задачи в продължение на два дни. От 30 май до 1 юни 2014 г. в гр. Созопол се провежда Национална сту¬ден¬т¬¬ска олимпиада по математика. Мероприятието се организира тра¬д謬ционно от 1974 г. при разменно домакинство.

Организатори тази година са Министерството на обра¬зованието и науката, Съюза на математиците в България, Технически университет – София (чрез Факултета по приложна математика и информатика) и Община Созопол. Ежегоден спонсор е Фондация „Еврика”.
Форумът събира най-добрите студенти-математици от цялата страна. В състезанието ще вземат участие 117 студенти от 15 универси-те¬та, вкл. един университет от гр. Яш, Румъния. Сред гостите е румънският студент Едуард Валентин Курка, победител от тазгодишната Балканиада за студенти SEEMOUS.
Участниците са разделени на 3 групи в зависи¬мост от специалността, по коя¬то следват:
Група А – математика и информатика;
Група Б – технически науки, сигурност и отбрана;
Група В – икономически науки и други специалности.
Официалното откриване на олимпиадата ще бъде на 31.05.2014 г. от 8:30 ч. в салона на Читалище „Отец Паисий”. Кметът на Община Созопол и заместник-ректорът на Технически университет – София ще дадат старт на състезанието. След напрегнатия ден, резултатите ще станат известни след 20 ч. по време на официална вечеря в ресторант „Вятърна мелница”.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"