Създават ли българските училища математици - чудо?

Зрелостниците проявяват компетентности, които предполагат активно самостоятелно учене и участие в обществото

Над 1/4 от зрелостниците със знания по математика надхвърлят очакванията на образователните експерти, съобщават от Министерство на образованието и науката. В изследването участват над 15 000 ученици. 28% от дванадесетокласниците проявяват компетентности, които предполагат активно и самостоятелно учене и участие в обществото.

Според специалистите учениците на това равнище демонстрират възможности да използват качествата си целесъобразно в даден контекст. В тяхната подготовка по-голямо внимание трябва да се обърне на задачите с геометрично съдържание – подобни триъгълници, решаване на задачи за правоъгълен и равнобедрен триъгълник, пише inews.bg,

Резултатите им по задачите със свободен отговор са под средното равнище. Близки до долния праг са тези свързани с рационални изрази и неравенства. Според анализаторите една трета от учениците демонстрират елементарни математически умения. Те умеят да решават задачи за квадратно уравнение и да работят с корени (без да ги сравняват).

Дванадесетокласниците не показват достатъчно знания в областта на статистиката и вероятностите. Основните цели на изследването са да се диагностицира равнището на знания и умения на учениците по математика в различни видове училища – профилирани, професионални и средни общообразователни. Друга цел е усъвършенстването на действащите в момента учебни програми по математика.

Изследването е на базата на тест, съставен от 21 задачи с избираем и със свободен отговор, предаде bTV. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"