Три номинации от област Стара Загора за „Живи човешки съкровища – България”

Комисия избра кандидатурите за националния етап на Националната система

„Цъфнало бяло кокиче” на НЧ „Пробуда – 1928” – с. Змейово, „Гергьовден в Дълбоки” на НЧ „Развитие – 1878”, с. Дълбоки, и „Ръчаушка” на НЧ „Алеко Константинов – 1919”, с.Ясеново, са определени за участие в националния етап по попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” от името на област Стара Загора.

Това реши Комисия в състав, утвърдена със заповеди на Живка Аладжова, областен управител на област Стара Загора. Комисията е председателствана от Теодора Иванова, зам.- областен управител на област Стара Загора. В нея членуват Радка Михайлова, гл. експерт РРТУ при Областна администрация Стара Загора, проф. Крум Георгиев – фолклорист, доц. д-р Евгения Иванова – етнограф в РИМ Стара Загора и гл. ас. д-р Евгения Грънчарова – ИЕФЕМ – БАН.

Националната система "Живи човешки ськровища — България” се поддържа от Министерството на културата във врьзка със защитата на нематериалното културно наследство. Цели се сьхраняването на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно
историческо и художествено значение за България и тяхното предаване на следващите поколения.

Право на номинации имат Народните читалища, като най-стари културни институции, представени и днес в почти всяко селище на България, както и регионалните музеи.
За регионалния етап бе необходимо да се създаде организация съвместно с общините, регионалните музеи и народните читалища за реализиране на дейностите по номинирането и оценяването на кандидатурите за 2014 година.

Изпратените от регионите кандидатури ще бъдат разгледани от национална комисия и някои от тях ще бъдат вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

Церемонията по обявяването на регионалните и националните живи човешки съкровища ще се състои в Министерството на културата на 24 юни 2014 година.