Представят ирландския опит в управлението на евросредства

Ще се коментира използването на публично частното партньорство

Ирланският опит в управлението на европейските средства е тема на работна среща организирана от Областиня информационен център за представители на местни, регионални и национални медии. Темата на форума е „Европейски средства за местно развитие. Опитът на Ирландия“.

Джон Бътлър, експерт местно развитие от Ирландия ще представи успешни практики и предизвикателства пред местното развитие на малките общини в Ирландия и как те се възползват от възможностите за привличане на европейски средства за развитието им. Ще се коментира използването на публично частното партньорство като инструмент за привличане на европейски средства и успешното им управление за развитие на местните общности.

Работната среща ще се състои от 10ч. в комплекс "Форум".