Французи представят опита си в туризма

ОИЦ Стара Загора организира работна среща

Работна среща с представители на местни, регионални и национални медии на тема: „Европейски средства и използване на местните ресурси за развитие на туризма" ще се състои на 17.06.2014 г.,вторник от 10.00 часа в залата на комплекс „Форум".
Бруно Доменак, изпълнителен директор на Регионална агенция за развитие на туризма, ще представи опита на Департамент Ла Дром, Франция при използване на местните ресурси и привличане и управление на европейски средства за развитие на туризма.
Ще се коментират принципите на публично - частното партньорство в другите страни-членки на ЕС и техния опит в управлението на европейски средства.
Форумът се организира от Областен информационен център – Стара Загора.