Безработицата през май продължава да намалява

Стара Загора и Казанлък остават с най-малко безработни

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през май в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14 998 безработни и равнището на безработица е 10,2%, с 1,0 пункт по-ниско от стойността на показателя за страната.

Спрямо април 2014 година равнището на безработица намалява с 0,5 процентни пункта, а регистрираните безработни със 763 души. С най-ниско равнище на безработица са общини Стара Загора и Казанлък – 6,7%, а с най-високо – община Николаево.
Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец май също намалява. Регистрирани са 5372 безработни. Равнището на безработица е 6,8%, с 0,6 процентни пункта по-ниско от това през април и с 4,4 пункта по-ниско от средното за страната.

Запазва се доминиращият дял на безработните жени – 58,3 на сто. Увеличението спрямо предходния април е с 0,3 пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 42,9 на сто през май, 43,6 на сто предходния април. Намаляват безработните в младежка възраст (887 през май, 1114 предходния април). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 10,2 на сто. Намалява с 6,2 на сто месечният брой на безработните над 50 години – 1896 в отчетния месец, 2021 през април.

С 27,8 на сто намалява броят на новорегистрираните безработни (449 през май, 622 предходния април), като 227 (50,6%) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги (191), индустрия (128) и търговия (80).

Безработицата в страната през месец май продължи да намалява и равнището й достигна 11,2%, с 0,6 процентни пункта по-ниско от предходния месец.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен