На 21 юли ще отвори Детска млечна кухня Казанлък

Ремонтите вървят усилено

Продължава ремонтът на Детска млечна кухня в Казанлък. Дейностите започнаха на 16 юни.

В момента се прави вътрешен ремонт на сградата на стойност 23 420 лв. с ДДС. Изцяло е подменена аспирационната система в помещението, където се приготвя храната, сменена е и дограмата в междинната част между кухнята и разливната. Предстои да бъде доставено ново оборудване за близо 12 000 лв. от общинския бюджет. Проект на Община Казанлък за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня –Казанлък, т.е. саниране на сградата и извършване на външен ремонт, е одобрен от Националния доверителен екофонд и очаква финансиране.

Ремонтът се извършва съгласно Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2014 г., приета с Решение на Общински съвет – Казанлък. Кухнята и нейните филиали прекратиха дейността си за периода на ремонтните работи от 16 юни до 21 юли 2014 г.

Детска млечна кухня - Казанлък е открита на 1 ноември 1978 г. В нея се приготвя и предоставя храна за деца от 10-месечна до 3-годишна възраст. Кухнята обслужва около 450 деца в т.ч.около 80 деца в разкрити филиали в с. Овощник, с. Крън, с. Енина, с.Шейново и с. Бузовград. Приготвя се храна за три пункта в различни части на град Казанлък и детското отделение в „МБАЛ д-р Христо Стамболски“ ЕООД.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"