Трябва да се променят изборните правила

ЦИК ще направи предложение за законодателно решение пред парламента

ЦИК вероятно ще направи предложение за законодателно решение пред парламента. Говорителят на ЦИК Цветозар Томов коментира необходимостта от промени в Изборния кодекс преди предстоящата предизборна кампания пред БНР.

Според него има поне три разумни неща, които могат да бъдат промени от депутатите. Едното е статусът на наблюдателите. Проблем при евроизборите бяха големият брой наблюдатели, регистрирани от граждански организации, които на практика не бяха подготвени за тази роля и създадоха основателни съмнения, че в много случаи това се оказва форма за купуване на гласове.

По сега действащия закон ЦИК няма никакви правомощия да упражни контрол по подготовката на наблюдателите, тя е само регистратор. Тази ситуация е необходимо да се промени, в противен случай ще се отвори още една ниша за заобикаляне на закона, категоричен е Цветозар Томов.

Вторият голям дефект на изборната система, според него, е, че резултатите от изборите по секции много често се използват за проверка на контролирания вот. Разумно е да се помисли дали в България да не се създадат преброителни комисии, т.е. работата на секционните комисии да приключва със запечатването на избирателната кутия, а преброяването на бюлетините да става публично в помещение с камери от специализирани комисии на следващия ден.

Като трети сериозен проблем Цветозар Томов посочи гласуването в чужбина. При сегашната технология на гласуване ние не разполагаме с организационни възможности за разяснителна кампания в чужбина и за коректна организация на изборите навсякъде, където има български граждани с право да гласуват. Време е да се помисли за облекчаване на условията за гласуване в чужбина, да се преодолее недоверието към електронното гласуване или гласуване по пощата.

По отношение на преференциалното гласуване говорителят на ЦИК каза, че сега проблемът се състои в това, че Изборният кодекс дава възможност гласът да бъде действителен за партийния вот, дори когато е недействителен за преференциалния.

Това също създава възможности за злоупотреби, доколкото полагането на преференциален вот може да се използва като знак, по който да се провери вота на избирателите и да се наруши тайната на вота. Личното ми мнение е, че би било добре да се признават случаите, в които е правилно попълнен и партийният, и преференциалният вот. Това изисква промяна в Изборния кодекс.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен