Най-накрая събарят незаконните ромски къщи!

Доброволци и външни лица няма да бъдат допускани от органите на реда

55 незаконни жилищни и стопански сгради ще бъдат съборени днес принудително в кв. "Лозенец" в Стара Загора. 

За целта е назначен Оперативен щаб за ръководство на мероприятието с председател зам.- кметът Йордан Николов и помощник гл.арх. Иван Кирчев. Освен общински служители, в щаба влизат представители на ОД МВР, отдел „Закрила на детето”, на ВиК – Стара Загора и ЕВН.
За да се обезопаси района, преди започване на действията по принудителното премахване, строителната площадка на незаконните строежи ще бъде оградена със сигнални ленти.
Предварително ще бъде изключено електричеството и водоподаването на къщите в списъка. В случай, че сградите не са освободени доброволно от малотрайни, пожаро и взривоопасни материали, обзавеждане и друго имущество, ще се пристъпи към принудителното им освобождаване и изнасяне. При условие, че собствениците не желаят да приемат изнесеното имущество или ако не може да бъде установен неговия собственик, изнесеното движимо имущество ще се остави на отговорно съхранение в „Парова централа - Железник”. Комисия ще състави опис на имуществото в присъствието на органите на МВР.
Със заповедта са определени групи от звено „Чистота” за изнасяне и товарене на имуществото, както и за почистване и товаро-разтоварна дейност. Групата за изнасяне и товарене ще започне да действа след потвърждение от съответните институции за преустановяване захранването с вода, електрическа енергия и прекъснато отвеждане на отпадните води.
Незаконните постройки ще бъдат съборени с два колесни багера и един транспортен автомобил за извозване на отпадъците. В края на всеки работен ден между 16.00 и 17.00 ч. техниката ще бъде прибирана в базата на фирмата.
За мероприятието ще бъдат известени Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” и Центърът за спешна медицинска помощ.
На всички служители от общината, участващи в мероприятието, да бъдат раздадени сигнални жилетки с надпис „Община Стара Загора”, а за срока до завършване на мероприятието да им се осигури питейна вода, предвижда още заповедта на кмета.

Доброволци и външни лица няма да бъдат допускани от органите на реда.