Продължава назначаването на охранители по програма "Сигурност"

200 души общо ще бъдат назначени в областта, със заплащане от 340 лева

В област Стара Загора продължава назначаването на безработни лица в рамките на национална програма „Сигурност”.

В общините Братя Даскалови, Николаево, Чирпан и Опан почти всички бройки вече са заети, а назначените вече изпълняват своите задължения по длъжността „Пазач – сътрудник по опазване на обществения ред". Програмата е на Министерството на труда и социалната политика и се реализира в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи. На регионално ниво се осъществява съвместно между Областна администрация, ОДМВР и Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора. Целта е чрез реализацията на програмата от една страна да се осигури работа и доходи от труд на безработни лица, а от друга – да се подобри на сигурността и опазването на обществения ред в най-малките и отдалечени населени места в страната. В страната през 2014 г. по програмата ще се разкрият 5 000 работни места. В област Стара Загора назначените лица, регистрирани в Бюрата по труда, ще са общо 200. Работодател е областният управител. Трудовите договори ще бъдат за 8 месеца при пълно работно време и трудово възнаграждение от 340 лева.
Приоритетно пазачи се назначават в населени места с регистрирана висока безработица и райони с повишено ниво на битова престъпност. Преди да започнат да изпълняват своите задължения те преминават инструктаж и обучение от представители на полицията. По места пазачите ще извършват предимно превантивна и сигнална функция в тясно сътрудничество с полицейски инспектори в селата.