СД на ПСФК „Черноморец – Бургас“ се събира на 8-ми август

Докладна за състоянието на клуба ще влезе и в дневния ред на следващата сесия на Общинския съвет, планирана за 12-ти август

Съветът на директорите на футболен клуб Черноморец се събира на 8-ми август. На заседанието ще присъстват и четиримата членове, от които зависи вземането на важни решения за бъдещето на бургаския клуб. Това са Митко Събев, Георги Мицов, както и представителите на Община Бургас Мирослав Йорданов и Иван Цанев.

Дневният ред на заседанието ще коментира начина на вземане на решения от Съвета,а се очаква да се разгледат и неотложни въпроси за решаване, които не търпят отлагане. Както  е известно членовете на управляващия орган на ПСФК Черноморец Бургас от квотата на Общината внесоха преди около месец  докладна записка до правната комисия на Община Бургас, в която заявиха, че дружеството се управлява еднолично от вече бившия изпълнителен директор Пламен Киряков, а заседания на Съвета на директорите не са провеждани повече от година.

Докладната ще влезе в дневния ред на следващата сесия на Общинския съвет, която е планирана за 12-ти август. Само няколко дни по-рано ще се проведе и Съветът на директорите, от който се очаква да очертае стратегията за оцеляването на клуба, както и целите в средносрочен план, които си поставя ръководството.

Очаква се след събирането на Съвета, да бъде взето и решение за провеждане на Общо събрание на акционерите на Черноморец Бургас, за което ще се настоява и на предстоящата общинска сесия.