БНБ: Активите на КТБ са 6 896.2 млн. лв.

Финансовият резултат на банката към 30.06.2014 г. е загуба в размер на 65.3 млн. лв.

Активите на Корпоративна търговска банка се равняват на 6 896.2 млн. лева, което e със 741.4 млн. лева по-малко от сумата към 31.05.2014 г., се посочва в съобщение на БНБ.


От централната банка уточняват, че данните са на квесторите на КТБ за текущото състояние на банката.


Високо ликвидните активи са 144.3 млн. лева, като намалението спрямо края на предходния месец е 671.9 млн. лева. Портфейлът от ценни книжа е в размер на 776.9 млн. лева, а кредитният портфейл е в размер на 5265.6 млн. лева. Депозитите от граждани и предприятия към 30.06.2014 г. са 5620.4 млн. лева, като намалението спрямо края на май е 630.7 млн. лева.


Финансовият резултат на банката към 30.06.2014 г. е загуба в размер на 65.3 млн. лв. и се дължи изцяло на начислените през месеца разходи за обезценки на кредитния портфейл. Същевременно квесторите отбелязват, че тези разходи за обезценки са определени по съществуващите в КТБ процедури за прилагане на вътрешните правила на банката, които не осигуряват пълно съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност.