Над 13 млн.лв. са изплатени за социални помощи

Над 3000 семейства са подпомагани през първото полугодие

13 487 846лв. са изплатените социални помощи в Стара Загора по Закона за семейните помощи за деца през първото полугодие. Общо за областа са осигурени помощи на 32 059 случая.
Общо за област Стара Загора броят на лицата и семействата, подпомогнати през I-во шестмесечие на 2014 год. с месечна помощ е 3 104 случая за сумата от 1 375 993 лв.
Еднократни социални помощи са получили 73 случая на стойност 14 301лв. Почти 21 хиляди лица с увреждания са получили добавки за социална интеграция в размер на 2,6 млн.лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен