Приключи „Старт на кариерата“

Започват летните стажове в Областна управа

За тримата младши експерти, постъпили на работа преди 9 месеца в Областна администрация, успешно приключи Националната програма „Старт на кариерата”. Ново попълнение от юрист-стажант има от 1 август в институцията.

         В продължение на 9 месеца Дамян Иванов, Пламен Кирилов и Милена Пейчева имаха възможност да работят като младши експерти в Областна администрация и да придобият професионален опит и трудов стаж по програмата на Министерство на труда и социалната политика.

         Областният управител Недко Марчев им връчи грамоти за личен принос и отговорно отношение при изпълнение на задълженията им като младши експерти и отправи пожелания за късмет и успешна реализация.

         На 1 август, екипът на Областна администрация посрещна ново попълнение в състава си – стажант-юрист по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация за 2014 г. В продължение на един месец Ирина Стоева – студент III курс право в СУ „Св. Кл. Охридски“, ще повишава своята професионална подготовка и ще придобива практически познания за дейността на институцията.