Добричка община ще прави корекция на Суха река

Прогнозната стойност на инвестицията в първия етап е 763 939 лева

В община Добричка ще бъде направена корекция на Суха река, за да бъдат предпазени от наводнения населени места, съобщиха от кметската управа, пише БТА.

Общината вече обяви обществена поръчка за изграждане на диги, шлюзове и други съоръжения по поречието като прогнозната стойност на инвестицията в първия етап на проекта е 763 939 лева.
Строително-монтажните работи ще обхванат поречието от "опашката" на микроязовир "Златия-1" до 500 метра от стената на язовир "Одринци". Трасето преминава през землищата на селата Долина и Одринци. Предвижда се коритото да бъде удълбочено, да бъдат изградени тръбни шлюзове за заустяване на повърхностните води, да бъде вдигнат стоманен мост за пешеходци.
Офертите за обществената поръчка ще бъдат отворени на 20 август. Общината ще избере предложението с най-ниска цена, а срокът за изпълнение на договора е 60 дни.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен