46 нарушения по Черноморието

Заведенията и хотелите в морските курорти са проверявани за наличие на категоризация

Комисията за защита на потребители установи 46 нарушения по Черноморието, след като направи 439 проверки в туристически обекти за периода от 12 до 16 август. От тях 136 са в средства за подслон и места за настаняване и 291 – в заведения за хранене и развлечения.

Заведенията и хотелите в морските курорти са проверявани за наличие на категоризация и съответствие на предоставяните от тях услуги с дадената им категория. Сред нарушенията в заведенията за хранене била липсата на меню на български език, както и на цени и грамажи на предлаганите храни и напитки.

Друго нарушение в отсъствието на табела с вида и категорията на обекта в близост до входа, което да ориентира потребителите за нивото на обслужване, което се предлага.

От началото на сезона инспекторите на КЗП са извършили 3 600 проверки в туристически обекти по Българското Черноморие, като са съставили 320 акта за нарушения. За предоставяне на туристическа услуга в некатегоризиран обект са издадени 17 заповеди за временно затваряне.

Туристите могат да се обръщат с въпроси, сигнали и жалби към регионалните дирекции на контролния орган в Добрич на телефон тел. 058/604 067, Варна - 052/ 603 778 и в Бургас - 056/ 841 246. На разположение е и Националният телефон на потребителя: 0700 111 22.