Строителни и шивашки фирми на прицел на трудовите инспектори

Работодателите са нехайни към предпоставките за трудови злополуки

Шивашкият и строителният сектор са обект на проверки от Инспекцията по труда това лято в област Стара Загора. 13 шивашки обекта са проверени до момента. Основните нарушения са свързани с осигуряване на ергономични условия на труд. Оказва се, че работодателите не ги отчитат в оценката за риска. В строителството са проверени 11 обекта. Основният установен риск в сектора са предпоставките за трудови злополуки - липсата на предпазни средства и облекла, необезопасени кабели. Установени са нарушения, за които са издадени 11 предписания. Проверките продължават и при неизпълнение на предписанията, ще бъдат налагани санкции.
От началото на годината общо 1882 проверки звършили от Инспекцията по труда. Проверяващите са констатирали 8745 нарушения. Най-много - 5079, са нарушенията, свързани със Закона за безопасни условия на труд, следвани от нарушенията по Кодекса на труда. Общо влезлите в сила наказателни постановления са 161 на стойност 404 770 лева.