НАП продължава контрола върху търговията с валута

Новините

21-09-2014, 13:34

Автор:

Наташа Димитрова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Разбиха канал за трафик на валута на Дунав мост

От русенската агенция напомнят, че до края на месеца финансовите къщи трябва да се регистрират

По действащата нормативна уредба обменните бюра могат да търгуват валута по курс, различаващ се с не повече от 5% от фиксинга на Българската народна банка за деня. За такава дейност в Русенска област са регистрирани 30 фирми. През активните туристически месеци – юли и август, инспекторите за оперативен контрол в офиса на НАП в Русе посетиха 15 техни обекти. Те са проверявали как се спазват изискванията на Валутния закон, включващи актуална регистрация в публичния регистър на Министерството на финансите и дали данните за седалището на фирмата са на видно място в обекта, дали на информационните табла вътре и извън обекта са ясно означени видовете валути и обменната им стойност до третия знак след десетичната запетая, дали има опис на всички сделки за деня и на клиентите, които обменят суми над 15 000 лв., каквито са законовите изисквания за борба с прането на пари.
Важно условие е да се издават по два екземпляра бордера за всяка сделка – съответно за клиента и за фирмата,  а на фискалния бон да се отразява сделка  само от един вид – продажба или покупка. Приходните инспектори са проверили наличието на дистанционна връзка на касовите апарати с НАП и дали ясно е обозначен телефон за сигнали на клиенти до агенцията. Нарушения не са били констатирани, а сигнали за тях могат да се подават на цената на градски разговор на телефон 0700 18 700 или чрез електронна поща [email protected]Снимка на Деня

Щрихи от Плевен