Добруджански събор ще огласи Тервел на 22 септември

Празничната програма включва надпявания и представяне на обичаи

В Деня на независимостта на България за тринадесети път ще се проведе традиционният  Добруджански събор  „Тервел”. През последните години съборът се утвърди като традиционен форум на добруджанското фолклорно наследство. Организаторите са водени от идеята да съхранят  и популяризират добруджанските музика, песни и танци. Добруджанският събор “Тервел” се провежда  всяка четна година на 22 септември. Първият събор се е състоял през месец септември 1960 г. и е организиран от Българското национално радио и читалище “Димитър Дончев” в град Тервел като втория в България събор на народното творчество. Целта на събора е била да бъде проучен и записан добруджанският фолклор, за да бъде съхранен за поколенията. Емблемата на събора представлява стилизирана добруджанска шивица в характерните за района жълто-зелени тонове.Съборът няма конкурсен характер. Провежда се на две естради  в центъра на  Тервел . Участват изпълнители от областите Силистра, Добрич, Варна, Шумен. През 2006 г. за първи път регламентът на събора се обогатява, като за участие се допускат и изпълнители, представящи фолклор от други кътчета на североизточна България. В музикалното събитие    могат да се  представят и чуждестранни състави, които изпълняват български фолклор.