Представители на ГЕРБ се срещнаха с ръководството на студентските съвети

Сред исканията на студентите са изцяло нов закон за висшето образование

Кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ Ирена Соколова и Стефани Михайлова проведоха среща с ръководството на Националното представителство на студентските съвети (НПСС). „Важно за нас е да продължим съвместната си работа с НПСС като официален орган, изразител на студентското мнение, предлагаме и търсим активния диалог с назоваване на проблемите, както и намирането на общи решения", отбеляза г-жа Соколова след като се запозна с  официалните искания на студентската организация, които обхващат цялостната им дейност и приоритети.

Сред исканията на НПСС са изцяло нов закон за висшето образование, изготвен със студентско участие, приемане на стратегия за развитие на висшето образование и засилване ролята на Студентските съвети чрез увеличение и подобряване на ефективността на студентското представителство във всички органи за управление и вземане на решения.

С представителите на ГЕРБ студентите обсъдиха и въпросите за финансирането на висшите учебни заведения, за размера на таксите, учебните планове и връзката между университетите и бизнеса.

„Предвидили сме и ще създадем условия за засилване ролята на бизнеса в практическата подготовка на студентите и отчитаме необходимостта от повече работа и активни действия от страна на кариерните центрове във ВУЗ“, отбеляза Соколова. От своя страна г-жа Михайлова посочи и предвиденото в програмата на ПП ГЕРБ обвързване на субсидията за обучение с качеството на образованието.

Кандидатите за депутати от ГЕРБ и ръководството на Националното представителство на студентските съвети изразиха желанието си за продължаване на добрия диалог и съвместна работа.

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен