Туроператори обявиха Стара Загора за предпочитана дестинация през октомври

Решението обявиха от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти

Управителният съвет на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти АБТТА взе решение да обяви Община Стара Загора за предпочитана дестинация на членовете на АБТТА за м. октомври 2014 г. Това съобщава председателят на АББТА Байко Байков в писмо до кмета Живко Тодоров, като изразява дълбоко уважение към политиката за насърчаване на туристическото предлагане, провеждана в община Стара Загора.
През целия месец октомври АБТТА ще разпространява чрез своите вътрешни комуникационни канали логото на Община Стара Загора и отличието предпочитана туристическа дестинация и партньор на членовете на асоциацията.
„В съответствие с условията на специалната промоционална инициатива, АБТТА се ангажира да популяризира културно-историческия и туристическия потенциал на Община Стара Загора, като разпространява подходяща информация и партнира активно в туристическата политика и местни програми за насърчаване развитието на туризма в общината“ пише в писмото на Байко Байков.
С него той благодари от името на членовете на АБТТА за безрезервната подкрепа при подготовката и провеждането на Четиринадесетата годишна среща на асоциацията, която се проведе от 26 до 28 септември в Стара Загора, заедно с информационен тур за членовете - туроператори и турагенти.
Благодарности се отправят и към зам.-кмета Иванка Сотирова за „ангажираното отношение към форума на АБТТА, както и за неоценимата помощ, висок професионализъм и изключително гостоприемство на целия екип, ангажиран в събитието, допринесли за създаването на неповторима атмосфера и необходимата среда за безспорния успех на годишната среща на асоциацията“.
„Убедени сме, че с този акт ще допринесем за разширяване на съществуващото сътрудничество, в полза на българския туризъм и обогатяване на националния туристически продукт“, пише още в писмото.