Студентите ще гласуват със заверена студентска книжка и лична карта

Указания на Централната избирателна комисия

Студентите редовно обучение, които ще гласуват на изборите на 5 октомври ще се легитимират с документ за самоличност и надлежно заверена от учебното заведение студентска книжка. Това уточняват в съобщение от Централната избирателна комисия по повод запитване от страна на студенти от различни ВУЗ.
В случай, че заверката на студентските книжки не е приключила, студентите се легитимират със студентска книжка, надлежно заверена за втория семестър на 2013/2014 г. учебна година.
Студентите първи курс и студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, се легитимират с уверение от съответното учебно заведение, от което да е видно, че са приети като редовни студенти. При гласуване членовете на секционната комисия на лицевата страна на уверението отбелязват датата и факта на гласуването, полагат печата на СИК по начин, който да не засяга текста на уверението.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"