Ще изследват 530 домакинства за образователна мобилност

Обхождат 19 населени места в Добричка област

В периода 20 октомври - 28 ноември 2014 г. на територията на цялата страна Националният статистически институт чрез териториалните статистически бюра ще проведе изследване на образователната мобилност, съобщават от ТСБ в Добрич.

Основната цел на наблюдението е пилотно събиране на данни през 2014 г. за младежката образователна мобилност чрез изследване на домакинствата. Ще бъде използван хармонизиран  въпросник, който ще осигури международна съпоставимост на получените резултати за страните от Европейския съюз.

 Обект на наблюдение са всички членове на включените в извадката домакинства на възраст 18 - 34 навършени години, като с тях ще се осъществят персонални интервюта.

Образователната мобилност се дефинира като физическо преминаване на националните граници между страна на произход и страна на дестинация с цел последващо участие в дейности, свързани с образованието на отделното лице - придобиване на цялостно образователно ниво (дипломна мобилност) или участие в обучение за определен период от време (кредитна мобилност).

Изследването в област Добрич ще обхване 530 домакинства от 19 населени места. В регионалната извадка за областта попадат 5 града - Добрич, Балчик, Каварна, Генерал Тошево, Тервел, както и селата , Карапелит, Победа, Батово, Смолница, Воднянци, Горица, Орляк, Безмер, Балик, Оброчище, Соколово, Рогачево, Абрит и Септемврийци.

В област Добрич изследването на образователната мобилност ще се осъществи от анкетьори, които са служители на Териториално статистическо бюро - Добрич. При посещенията си в домакинствата те ще се легитимират със служебни карти.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия