Пенсионираме се по-късно

Обвързват максималния осигурителния доход с минималната работна заплата

Пенсионната възраст да се увеличи с 4 месеца, като необходимият осигурителен стаж също да нарасне със същия период, предлагат от социалното министерство. Целта е през 2021 г. жените да се пенсионират на 63 г., а мъжете – на 65 г. през 2018 г. Също така стажът трябва да достигне до 40 г. за мъжете и до 37 г. за жените.

Това предвижда т.нар. нулев вариант на предложения на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система към министъра на труда и социалната политика, който е според текущото законодателство. Той беше предложен от социалния министър Йордан Христосков.

Според предложението първият вариант е изравняване на стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете през 2036 г., като те трябва да излизат в заслужена почивка на 65-годишна възраст. След това се предвижда въвеждане на автоматичен механизъм спрямо очакваната продължителност на живота.

Във втория вариант се предлага да бъде изравнена стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете през 2028 г. и след това въвеждане на автоматичен механизъм. Ако това предложение влезе в сила, повишението на пенсионната възраст на жените ще е с по 2 месеца на година до 2016 г. и за периода от 2017 до 2027 г. е с по 4 месеца за година. При мъжете пенсионната възраст се повишава с по 2 месеца до 2016 г. и след това - с по един месец на година, съобщават от БТА.

Има и трети вариант, при който изравняването на пенсионната възраст на жените и мъжете на 65 г. ще стане според годината на раждане и след това ще се въведе автоматичен механизъм.

Освен тези промени експертите от Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система разгледа предложение за това максималният месечен размер на осигурителния доход да се обвърже с размера на минималната работна заплата.

За въвеждането на тази промяна също се предвиждат няколко различни варианта. Според първия от тях максималният месечен размер на осигурителния доход трябва да бъде равен на 8-10-кратния размер на минималната работна заплата към 1 януари на текущата календарна година.

Според втория вариант осигурителният доход не трябва да надхвърля 8- 10 кратния размер на минималната работна заплата за месеца, за който е получен доходът, върху който се дължат осигурителни вноски.

В проекта се предвижда размерът на максималния размер на осигурителния доход до 2015 г. да достигне 3040 лв. Освен това се очаква увеличаване на осигурителните вноска за фондовете "Безработица" и "Пенсии" с по 1 процентен пункт от 1 януари 2015 година.

При втория вариант се предвижда нарастване на осигурителнате вноска за фондовете "Безработица" и "Пенсии" с по 1 процент пункт от 2016 г., а 2019 г. да има ново нарастване само за фонд "Пенсии" с 1 процентен пункт. Има и предложение още от началото на 2015 година да се въведе наказателна отговорност за длъжностни лица, които избягват установяването или плащането на задължителни осигурителни вноски.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия