Британецът, колекционирал редки яйца, се размина с условна присъда

Рос Ян Фредерик има присъди за подобни престъпления в родината си

Британецът Рос Ян Фредерик, който беше подсъдим за престъпление срещу дивата природа на България се споразумя с прокуратурата и получи условна присъда. Мъжът, ограбвал гнезда на редки и застрашени птици и е взимал яйцата им за своята лична колекция, се призна за виновен и окръжният съд му наложи 6 месеца условно е с 3 години изпитателен срок  и глоба от 5 000 лв. 

Спроред обвинителния акт в  периода от 27.05.2011 г. до 05.12.2011 г. включително в Бургас противозаконно е държал екземпляри от защитен вид от дивата фауна – 1 брой замразено земеродно рибарче, 6 броя яйца на кафявокрил огърличник, 5 броя яйца на градинска овесарка, 4 броя яйца на голямо черноглаво коприварче, препарирана птица – малък ястреб, препарирана птица – обикновен мишелов, препарирана птица – земеродно рибарче, като случаят не е маловажен. Второто обвинение е за това, че в същия период в Бургас противозаконно е държал екземляр от вид, със специално означение в Приложеине №3 към Закона за биологичното разнообразие – 1 яйце на белоглав лешояд, като деянието е извършено в условията на реална съвкупност с първото. Със споразумението му се налага общо наказание за двете деяния.
Фредрик, който е разведен и от години живее в Бургас,  се оправда, че познавал закона и не е  знаел, че върши престъпление.  Съдът го предупреди, че трябва да уважава и познава законите, защото незнанието им не изключва вината му. Съдът му обърна внимание, че държавата санкционира увреждането на природата като нарушение.

Веществените материали по делото – иззетите биологични видове ще бъдат предадени на „Природонаучен музей – Бургас“.

Операцията по разкриването на британския колекционер се проведе през 2011 г. със съдействието на британската полиция, Интерпол, Кралското дружество за защита на птиците – Великобритания (RSPB) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Рос е стар познайник на английските власти и преди да дойде в България е бил осъждан за подобни престъпление във Великобритания и Шотландия.

Това е първото подобно дело за ограбване на гнезда в България.

БДЗП призовава всички правораздавателни институции в България да отдят необходимият приоритет при работата за разкриване, превенция и санкциониране на подобни престъпления, тъй като те ограбват нашето най-голямо национално богатство – безценната ни природа, която е наш капитал, източник на блага и ресурси и нашето наследство към бъдещите поколения.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен